INFOAVOND SPECIALISATIEJAREN & POST-SECUNDAIRE OPLEIDINGEN

De arbeidsmarkt vraagt steeds meer gespecialiseerde medewerkers. Jongeren met een extra bagage aan kennis en vaardigheden, maar ook met  kennis van  plannen en organiseren zijn gegeerd. Het volgen van een specialisatiejaar is een extra troef om de tewerkstellingskansen te verhogen.
 
Dé Gastronomische School Ter Groene Poorte biedt acht specialisatiejaren aan. Binnen elk specialisatiejaar geven we extra praktijk en technische bagage mee, verhogen we de sociale vaardigheden, stimuleren we het creatief en  innovatief zijn en scherpen we de ondernemersvaardigheden aan.
Maar misschien is er ook interesse in het behalen van een bijkomend getuigschrift of diploma in een andere discipline die ook op school wordt aangeboden. Dan is de postsecundaire opleiding dé uitdaging. Je volgt het vijfde en het zesde jaar opnieuw, maar je krijgt vrijstelling voor de algemene vakken. De uren die vrijkomen worden dan zo veel mogelijk ingevuld met extra praktijk.
 
We stellen graag ons aanbod van specialisatiejaren en de postsecundaire opleiding voor op woensdag 13 maart 2019 om 18.30 u.

De infosessie gaat door in het Fornuis en bestaat uit twee delen.
Deel 1:
Algemeen overzicht van de  specialisatiejaren: de structuur van de 7de jaren wordt uitgebreid toegelicht en de toekomstmogelijkheden worden in beeld gebracht.

Deel 2:
U krijgt de mogelijkheid nog meer informatie te bekomen over specifieke opleidingen. Leerkrachten en (oud)leerlingen zullen u graag te woord staan.
Uw aanwezigheid als ouder en leerling op deze infoavond stellen wij op prijs.

We zouden het fijn vinden mocht u zich hieronder vooraf inschrijven.

* geeft verplicht aan